Forex - ForexIT logoFinanšu Tirgus
Forex termini un to skaidrojumi

Forex termini

Šeit esam apkopojuši nozīmīgākos terminus, ko esam paskaidrojuši pēc iespējas vienkāršākā valodā. Ja kāds no terminiem jums nav līdz galam saprotams, lūdzu par to mums ziņot šeit. Mēs labprāt sniegsim atbildes uz šiem jautājumiem.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  Z

Sānu trends (beztrends) - Horizontāla un nenoteikta cenas kustības tendence, kad cena praktiski nemainās vai mainās noteikta cenu kanāla robežās.

Scalping (skalpēšana) - Specifiska tirdzniecība, atverot darījumus uz ļoti īsu laiku un fiksējot dažu punktu peļņu. Par spīti tam, ka jāsamaksā spredu brokerim par katru darījumu, veiksmīgi skalperi arī var būt pat ļoti pelnoši.

Sell Limit - Atliktais darījums ar mērķi pārdot. Šajā gadījumā darījums atlikts par augstāku cenu nekā patreizējā.

Sell Market - Mēģinājums pārdot par labāko pieejamo cenu.

Sell Stop - Atliktais darījums. Jāuzliek zem pašreizējās piedāvātās cenas.              

Slēgtā pozīcija - Darījums, kurā fiksēta peļņa vai zaudējumi, kas pieskaitīti vai atskaitīti no tirdzniecības konta bilances.              

Slippage (cenas nobīde) - Kad atver vai aizver darījumu, vēlāk konstatē, ka darījums noticis par mazliet citu cenu, nekā tu to vēlējies atvērt. Līdzīgi kā cenas maiņa, tas notiek dēļ laika, kas paiet komunicējot ar brokeri.       

Spike (pīķis) - Pēkšņa īstermiņa cenas izmaiņa, atgriežoties sākotnējā stāvoklī. Galvenokārt notiek ziņu iespaidā, uz to iespējams arī nopelnīt.

Spread (Spreds) - Starpība starp pirkšanas un pārdošanas cenām. Ietver arī brokera peļņu.

Stokijs (anglu val. Stocky) - Apzīmējums Zviedrijas kronai (SEK).

Stop Loss Order (Stop orderis) - Orderis, kas aizver zaudējošu pozīciju par jūsu noteikto maksimāli atļauto zaudējumu cenu šajā darījumā. Lai cik dīvaini nebūtu, Stop loss orderis ir „labs draugs”, jo nepieļauj lielus zaudējumus vienā darījumā, ja to prātīgi izmanto savā labā.

Swap (svaps) - Svops veidojas no valūtu procentu likmēm. Svaps ir starpība starp šīm likmēm. Piemēram, long EUR/USD svaps būs pozitīvs, jo EUR % likme ir 4% un USD ir 2%. Pērkot EUR mēs tos ieliekam depozītā un saņemam 4%, savukārt, lai nopirktu EUR, mēs aizņēmāmies USD, par kuriem mums jāmaksā 2%. Mūsu peļņa ir 4%-2% = 2%, tātad Svaps = 2%. Svaps tiek piemērots tad, ja darījums tiek atstāts uz nākamo dienu.

Swing high (cenu svārstības maksimums) - Cenu grafiks kustās viļņveidīgi, šī ir cenu viļņa virsotne.

Swing low (cenu svārstību minimums) - Cenu grafiks kustās viļņveidīgi. Šī ir ielejas zemākā cena starp divām cenu viļņa virsotnēm.

Swissy - Segvārds valūtas pārim USDCHF.

Sveču grafiks (anglu val. – candlestick chart) - Grafiku attēlošanas veids, kur tiek paradītas perioda atvēršanas, aizvēršanās, augstākās un zemākās cenas un kur sveces ķermeņa krāsa norāda vai sveces atvēršanās cena bijusi augstāka vai zemāka par aizvēršanās cenu.

Šorts - Pārdošanas darījums; nereti tiek apzīmēti spekulanti, kas veic pārdošanas darījumus.


Tirgus sesijas

Brīvdienas

 Sidneja Forex brīvdienas
 Tokija Forex brīvdienas
 Londona Forex brīvdienas
 Ņujorka Forex brīvdienas
laiks atjaunojās ar lapas refresh  

Jaunumi uz e-pastu

E-pasta adrese:

Piesakoties uz jaunumiem, Jūs saņemsiet ForexIT aktualitātes savā e-pastā.   © ForexIT      Kontakti       Forex      Augsta riska brīdīnājums   Biežāk uzdotie jautājumi      Jautājumi/ Kļūdu ziņojumi/ Ieteikumi