Forex - ForexIT logo
Marka Duglasa grāmata
„Trading in the Zone”

(konspekta autors: Viesturs
Treidinga peļņa

Treidinga kārdinājums (un draudi)

KĀRDINĀJUMS

Treidings ir aktivitāte, kas indivīdiem piedāvā bezgalīgu radošas pašizpausmes brīvību - izpausmes brīvību, kas lielākajai daļai no mums mūsu dzīvēs ir liegta.

Bet kāpēc gan tad tāda neierobežota vide visbiežāk rezultējas treideru konsekventās neveiksmēs. Atbilde: “Tāpēc, ka bezgalīgās iespējas saistībā ar neierobežoto brīvību izmantot šīs priekšrocības piedāvā indivīdam unikālus un specifiskus psiholoģiskos izaicinājumus - izaicinājumi, ar kuriem visai nedaudz cilvēki spēj patiesi tikt galā vai apzinās to patieso lietas būtību. Un sekojoši, cilvēki nevar adekvāti darboties, lai pārvarētu kaut ko tādu, ko tie vispār neatpazīst kā problēmu.

Brīvība – tas ir lieliski. Šķiet, ka dabīgi visi no mums to vēlas, tiecas pēc tās un alkst. Bet tas nenozīmē, ka mums visiem ir adekvāti psiholoģiskie resursi, lai efektīgi darbotos vidē, kur ir nedaudz vai pat vispār nav nekādas robežas, un kur eksistē potenciāls nodarīt sev milzīgas psiholoģiskas traumas. Katram nepieciešams veikt dažus mentālus pielāgojumus neatkarīgi no viņa izglītības līmeņa, inteliģences vai arī cik veiksmīgi tie bijuši citās sfērās.

Adaptācijas veids par ko iet runa – nozīmē radīt iekšēju mentālu struktūru, kura nodrošina treideri ar visaugstāko līdzsvara līmeni starp brīvību darīt jebko un potenciālu, kas eksistē, lai piedzīvotu gan finansiālas, gan psiholoģiskas traumas, kas var būt tiešs brīvības rezultāts.

Radīt mentālo struktūru var būt pietiekoši sarežģīti, it īpaši ja tas ko vēlas ir konfliktā ar to, kam visu laiku ir ticēts. Visi mēs esam piedzimuši sociālā vidē (vienalga vai tā būtu ģimene, pilsēta, valsts u.tml.), kur katrai no tām ir sava struktūra. Sociālās struktūras sastāv no noteikumiem, ierobežojumiem un ticību kopumiem, kas kļūst par uzvedības kodu, kurš limitē iespējas, ar kurām indivīds var vai nevar izpaust sevi sociālajā struktūrā. To ir viegli saprast, kāpēc sabiedrības nepieciešamība pēc struktūras un indivīda vajadzība pašizpausties var būt konfliktā. Katra persona, kura vēlas pārvaldīt treidinga mākslu sastopas ar šādu fundamentālu konfliktu.

 

DRAUDI

Mūsu vajadzības un vēlmes tiek ģenerētas mūsu mentālajā vidē un tās tiek piepildītas ārējā vidē. Ja šīs abas divas vides ir viena ar otru saskaņā, tad mēs atrodamies iekšējā balansa stāvoklī un izjūtam apmierinājuma vai laimes sajūtas. Ja šīs divas vides nav harmonijā viena ar otru – mēs piedzīvojam neapmierinātību, dusmas un frustrāciju vai tas ko dēvē par emocionālām sāpēm.

M.Duglasa teorijas balstās uz pieņēmumu, ka vajadzības un vēlmes rada mentālus vakuumus. Visumam, kurā mēs dzīvojam piemīt naturāla tendence nebūt tolerantam (iecietīgam) pret vakuumu un virzās, lai to piepildītu vienalga, lai kur tāds pastāvētu. Principā mūsu mentālā vide kopumā darbojas līdzīgi kā visums. Tad, kad mēs atpazīstam vajadzību vai vēlmi, mēs virzāmies piepildīt vakuumu starp pieredzi un ārējo vidi. Ja mēs noliedzam iespēju nodoties vajadzības vai vēlmes objektam, tad burtiski rodas sajūta, ka mums pietrūkst, ja ne viss kopumā tad kāda daļa no tā – tas noved pie tā, ka mēs izjūtam disbalansu vai emocionālas sāpes.

 

AIZSARGIERĪCES

Lai efektīgi darbotos treidinga vidē, mums ir nepieciešami noteikumi un robežas, lai vadītu savu uzvedību. Tas ir vienkāršs treidinga fakts, ka pastāv potenciāls, lai treidingā radītu sev milzīgus psiholoģiskos pārdzīvojumus, kas var būt tālu prom no tās proporcijas, ko mēs domājam, kas vispār ir iespējams. Ir daudz veidu darījumu, kuros zaudējuma risks ir neierobežots. Lai novērstu iespējamību izjust traumējumus, mums nepieciešams radīt iekšēju struktūru speciālas mentālās disciplīnas formā un perspektīvu, kura vada mūsu uzvedību tā, ka mēs vienmēr darbojamies savu vislabāko interešu labā. Šī struktūra eksistē iekšā katrā no mums, tāpēc, ka tirgus to nenodrošina.

Tirgus nodrošina struktūru uzvedības modeļu formā, kas parāda, kad pastāv iespēja pirkt vai pārdot. Bet tas ir tur, kur struktūra izbeidzas ar parastu ievirzi/ norādījumu par šīm iespējām. Pretēji, no katra indivīda perspektīvas – tur nepastāv formalizēti noteikumi, lai kontrolētu savu uzvedību. Te pat nepastāv nekāda sākuma, viduspunkta vai beigas, pretēji jebkurai citai aktivitātei, kurā mēs piedalāmies.

Tirgus ir kā straume, kura ir pastāvīgā kustībā. Tas nesākas, neapstājas vai negaida. Pat tad, kad tirgus ir slēgts (piemēram: akciju tirgus) – cenas atrodas vēl kustībā. Nepastāv, piemēram, tāds likums, ka atvēršanās (Open) cenai jebkurā dienā jābūt tādai pašai kā aizvēršanās (Close) cenai dienu iepriekš. Tādējādi sabiedrībā nav nekas tāds, ka mūs var adekvāti sagatavot videi, kur pastāv neierobežotas iespējas bez jebkādiem limitiem.

Treidingā, neviens (tikai Jūs pats) nevar ietekmēt pieņemt lēmumu iepriekš par pieļaujamo risku. Patiesībā, mēs sastopamies ar vidi bez robežām, kur pēc būtības jebkas var notikt jebkurā momentā un tikai konsekventi vinnētāji definē savu risku pirms tiek veikts darījums. Pastāvīgi zaudētāji dara gandrīz visu, lai izvairītos akceptēt realitāti tā, ka lai vienalga cik labi izskatās potenciālais darījums, tas var būt zaudējums. Tādi treideri ir pakļauti neskaitāmiem attaisnojumiem, racionalizējumiem un dažāda veida deformētai/ izkropļotai loģikai, kas ļauj tiem ieiet tirgū, nepieļaujot varbūtību, ka tie vispār var zaudēt. Sekojoši tas jau sākotnēji padara riska faktoru kā nesvarīgu un nepiemērotu.

Treidingā cenas ir konstantā kustībā, nekas nesākas, kamēr Jūs to neizlemjat, tas velkas tik ilgi, cik Jūs pats to vēlaties un tas nebeidzas tik ilgi, kamēr Jūs nevēlaties, lai tas beigtos. Neatkarīgi no tā, ko esat plānojis vai vēlējies darīt – sāk izpausties visdažādākais psiholoģisko faktoru skaits, kas liek treiderim kļūt apmulsušam, mainīt savas domas, kļūt bailīgam vai pārāk pašpārliecinātam. Citiem vārdiem, liekot treiderim rīkoties neparastos un neparedzētos veidos.

Treidingam nav formālas beigas (kā piemēram: azartspēlēm (BlackJack u.c.), kur pēc vienas spēles sākas nākošā). Viena no daudzajām treidinga pretrunām ir tā, ka tas piedāvā vienlaicīgi gan dāvanu, gan lāstu. Iespējams, ka dāvana ir tā, ka mēs pirmo reizi savā dzīvē esam pārņēmuši absolūtu kontroli pār to, ko mēs darām. Savukārt, lāsts – te nepastāv ārēji noteikumi vai robežas, kas var pārvaldīt vai strukturēt mūsu uzvedību. Neierobežotais treidinga vides raksturojums pieprasa to, lai mēs tirgū darbotos ar zināmu savaldības pakāpi un paškontroli – vismaz tad, ja vēlamies radīt konsekventus panākumus treidingā. Struktūrai, kas mums nepieciešama, lai vadītu mūsu uzvedību ir jārodas mūsu prātos kā apzinātai brīvās gribas rīcībai. Te arī sākas lielākās problēmas.

 

PROBLĒMA: NEVĒLĒŠANĀS RADĪT NOTEIKUMUS

Pēc dziļākās būtības lielākā daļa treidingā iesaistās, pirmām kārtām, dēļ neierobežotās brīvības kādā var sevi izpaust un līdz ar to tā paša iemesla dēļ - mēs arīdzan izjūtam dabisku pretestību tam, lai radītu zināmus noteikumus un robežas, kas adekvāti varētu vadīt mūsu uzvedību. Tas būtu apmēram tā, ja mēs atrastu Utopiju, kurā ir pilnīga brīvība un tad kāds pie mums pienāk, uzsit uz pleca un saka: “Klau, Tev vajag radīt noteikumus, un ne tikai to, bet Tev arī jābūt disciplīnai, lai pakļautos tiem!”.

Nepieciešamībai pēc noteikumiem piemīt perfekta jēga, bet tas var būt visai grūti ģenerēt tādu motivāciju, lai radītu šos noteikumus tad, kad mēs pēc būtības cenšamies būt neierobežoti brīvi vairums gadījumos mūsu dzīvēs (kāda ir arī treidinga vide). Tas parasti prasa lielu saskarsmi ar sāpēm un ciešanām, lai pārlauztu pretestības avotu un, galarezultātā, izveidotu un pakļautos treidinga režīmam, kas ir organizēts, konsekvents un atspoguļo saprātīgas naudas & riska menedžmenta vadlīnijas

 

PROBLĒMA: NEIZDOŠANĀS UZŅEMTIES ATBILDĪBU

Treidingu var raksturot kā brīvu, netraucētu personas izvēli ar tūlītēju iznākumu. Jāatceras, ka nekas nenotiek, kamēr mēs neizlemjam sākt; tas ilgst tik ilgi, kamēr mēs vēlamies; un tas nebeidzas, kamēr neizlemjam to apstādināt. Visi šie sākumi, viduspunkti un beigas ir rezultāts mūsu pieejamās informācijas interpretācijai un tam kā mēs rīkojamies balstoties uz šo informāciju. Mēs varbūt vēlamies brīvību, lai izdarītu izvēles, bet tas nebūt nenozīmē, ka mēs esam gatavi un vēlamies akceptēt atbildību par darījumu iznākumiem.

Treidinga skarbā realitāte ir tāda, ka, ja mēs vēlamies radīt konstantus pozitīvus rezultātus – nepieciešams sākt ar premisu: vienalga, lai kāds būtu darījumu iznākums – mēs pilnībā esam par to atbildīgi. Izvairoties no atbildības sekojoši sanāk pieņemt tādu treidinga stilu, kas visos tā mērķos un nolūkos ir nejaušs (random). Autors nejaušu treidingu definē kā vāji izplānotus darījumus vai darījumus, kuri vispār nav bijuši plānoti. Tādējādi neorganizētā pieeja, kas ņem vērā neskaitāmos tirgus mainīgo kopumus neļauj atrast to, kas tirgos strādā un kas nestrādā.

Nejaušība ir nestrukturēta brīvība bez atbildības. Kad mēs tirgojam bez labi definēta plāna un ar neierobežotiem tirgus mainīgajiem, tad ir visai viegli izvairīties no atbildības par saviem darījumiem, kas beigušies ne tā kā mēs bijām vēlējušies (tikai tāpēc, ka tur, mūsuprāt, pastāvējusi kāda “cita metode”). Tajā pat laikā ir viegli izvairīties no atbildības par nevēlamiem darījumiem, jo “tur vienmēr būs pastāvējis kāds cits mainīgais, par kuru mēs nezinājām un tāpēc nevarējām to iepriekš paredzēt un ieplānot”.

Ja tirgus uzvedība būtu patiesi nejauša, tad tas būtu sarežģīti, ja ne neiespējami radīt konsekventus pozitīvus rezultātus. Ja nav iespējams būt konsekventam, tad mums, patiešām, nav nepieciešams uzņemties par to atbildību. Šīs loģikas problēma ir tā, ka mūsu tiešā saskarsme/ pieredze ar tirgu saka pavisam ko citu. Tas pats tirgus uzvedības modelis parādās vēl un vēl. Pat tad, ja katra individuālā modeļa iznākums ir nejaušs (random) - šo modeļu sērijas rezultāti ir konsekventi (statistiski uzticami). Tas ir paradokss, bet to var atrisināt ar disciplinētu, organizētu un konstantu pieeju.

Tāpat nevajag veikt darījumus pēc brokera, draugu ieteikumiem, tādējādi, lai vēlāk pēc neveiksmīga darījuma sanāktu novelt atbildību uz tiem. Kad mēs rīkojamies balstoties uz savām idejām – mēs paužam savas kreativitātes spējas un gūstam tūlītēju atgriezenisko saiti par to, cik labi mūsu idejas ir nostrādājušas. Tas ir grūti – racionalizēt jebkurus neapmierinošus rezultātus. Bet no otras puses, tad, kad mēs veicam neplānotu, nejaušu darījumu, tad tā ir daudz vieglāk novelt atbildību uz kādu citu, piemēram: uz brokeri vai draugu par viņu sliktajām idejām.

Vēl viens apstāklis, kas treidingā ļauj viegli izbēgt no atbildības ir tas, ka tiek radīta mentālā struktūra par labu nejaušam treidingam: Tas ir fakts, ka jebkurš darījums var būt potenciāli peļņu nesošs, pat ļoti lielu peļņu nesošs. Jāatzīst, ka tas lielais profitablais darījums var nākt neatkarīgi no tā vai esi/ neesi lielisks analītiķis; vienalga vai uzņemies atbildību vai nē. Ir nepieciešamas pūles, lai radītu zināmu disciplinētu pieeju, kas ir vajadzīga, lai kļūtu par konsekventu vinnētāju. Bet, kā redzams, tad tas ir visai viegli izvairīties no tāda veida mentālā darba nosliecoties par labu nedisciplinētam treidingam ar nejaušu pieeju.

 

PROBLĒMA: ATKARĪBA NO NEJAUŠIEM APBALVOJUMIEM (REWARDS)

Ja apbalvojums (peļņa) ir nejaušs, mēs nekad nebūsim absolūti pārliecināti vai vispār un jebkad saņemsim to. Sekojoši tērēt enerģiju un resursus, lai cerētu atkal piedzīvot to patīkamo pārsteiguma sajūtu nav grūti. Patiesībā, daudzi cilvēki var kļūt atkarīgi no tā. No otras puses, kad mēs gaidām noteiktu iznākumu un tas nenāk, mēs jūtamies slikti un apbēdināti. Ja mēs veicam atkārtotas darbības un atkal gūstam to pašu neapmierinošo rezultātu, tad visdrīzāk turpinot darot kaut ko, kas mums ir jau zināms sagādās mums emocionālas sāpes.

Problēma jebkurai atkarībai ir tā, ka tas mūsos rada “neizvēlīguma” stāvokli. Atkarībai, dominējot zināmā pakāpē, mūsu prātos ir tendence mehāniski ar tāda paša līmeņa pūlēm un fokusu piepildīt šīs atkarības objektu. Citas iespējas, kuras pastāv jebkurā konkrētajā momentā, lai piepildītu citas vajadzības (piemēram, nepieciešamība ticēt sev un nepakļaut pārāk daudz sava kapitāla riskam) tiek ignorētas vai noraidītas. Mēs jūtamies bezspēcīgi, lai rīkotos kādā citā veidā kā tikai, lai apmierinātu atkarību. Atkarība no nejaušiem apbalvojumiem it sevišķi ir problemātiska treideriem, tāpēc, ka tas ir pretestības avots tam, lai radītu zināma veida mentālo struktūru, kura producē konsekventus rezultātus.

 

PROBLĒMA: ĀRĒJĀ KONTROLE PRETĒJI IEKŠĒJAI KONTROLEI

Mēs ne tikai nedrīkstam paļauties uz tirgu, lai tas izdara kaut ko priekš mums, bet tas ir pat ekstremāli grūti, ja ne neiespējami manipulēt vai kontrolēt to, ko dara tirgus.

Viens no principiāliem iemesliem, kāpēc tik daudz veiksmīgi cilvēki cieš milzīgas neveiksmes treidingā ir tas, ka viņu iepriekšējie panākumi ir daļēji saistīti ar to pirmšķirīgo spēju manipulēt un kontrolēt sociālo vidi, tādējādi saņemot no tās tieši to, ko tie vēlas. Zināmā mērā visi no mums ir iemācījušies vai attīstījuši metodes, lai ārējā vide atbilstu mūsu mentālajai (iekšējai) videi. Problēma ir tā, ka neviena no šīm metodēm nedarbojas tirgū. Tirgus neatbild un neatsaucas uz kontroli un manipulāciju (protams, ar izņēmumu, ja esi ļoti liels investors).

Tomēr, mēs varam kontrolēt mūsu tirgus informācijas uztveri un interpretāciju, tāpat kā mūsu pašu uzvedību. Tā vietā, lai kontrolētu mūsu apkārtni, lai tā atbilstu mūsu idejām par to kā tam ir jābūt – mēs varam iemācīties kontrolēt sevi. Tad mēs varam uztvert informāciju no daudz objektīvākas perspektīvas un strukturēt mūsu mentālo vidi tā, lai mēs vienmēr rīkotos manierē, kas ir mūsu labāko interešu labā.

 


Tirgus sesijas

Brīvdienas

 Sidneja Forex brīvdienas
 Tokija Forex brīvdienas
 Londona Forex brīvdienas
 Ņujorka Forex brīvdienas
laiks atjaunojās ar lapas refresh  

Jaunumi uz e-pastu

E-pasta adrese:

Piesakoties uz jaunumiem, Jūs saņemsiet ForexIT aktualitātes savā e-pastā.   © ForexIT      Kontakti       Forex      Augsta riska brīdīnājums   Biežāk uzdotie jautājumi      Jautājumi/ Kļūdu ziņojumi/ Ieteikumi