Forex - ForexIT logo
Marka Duglasa grāmata
„Trading in the Zone”

(konspekta autors: Viesturs
Ticību būtība un raksturs tirdzniecībā. Forex Psiholoģija

Ticību ietekme uz treidingu

PRIMĀRAIS TICĪBAS RAKSTUROJUMS

Pastāv 3 pamata raksturiezīmes, kuras nepieciešamas saprast, lai efektīgi instalētu 5 fundamentālās patiesības par treidingu funkcionālā līmenī mūsu mentālajā vidē:

  1. Ticības šķietami dzīvē pastāv pašas par sevi un tāpēc pretojas jebkuram spēkam, kas varētu mainīt/ grozīt tās patreizējo formu.
  2. Visas aktīvās ticības prasa izpausmi.
  3. Ticības darbojas neatkarīgi no tā vai mēs apzināmies to eksistenci mūsu mentālajā vidē.

1. Ticības šķietami ir veidotas no enerģijas vai spēka tipa, kas dabiski pretojas jebkuram citam spēkam, kas var likt tām eksistēt jebkurā citā formā nekā jau pastāvošās ticības formā. Vai tas nozīmē, ka ticības nevar izmainīt? Absolūti nē!!! Tas nozīmē, ka mums jāsaprot kā strādāt ar ticībām. Ticības var izmainīt, bet ne tādā veidā kā lielākā daļa cilvēku domā. Saskaņā ar fizikas likumiem – enerģija nevar tikt radīta, ne iznīcināta – to var tikai transformēt. Ja ticības ir strukturēta enerģija - apziņas enerģija, kas zina par tās eksistenci, tad šis pats fizikas princips var tikt attiecināts uz ticībām – tas nozīmē, ka ja mēs centīsimies tās izskaust, tad tas nestrādās/ neizdosies.

Visvieglākais un visefektīgākais veids, lai strādātu ar mūsu ticībām ir uzmanīgi/ viegli padarīt tās neaktīvas vai ne-funkcionālas, izvelkot no tām ārā enerģiju. M. Duglass šo procesu sauc par deaktivizāciju. Pēc deaktivizācijas, oriģinālā ticības struktūra paliek neskarta, tātad tehniski tā nav izmainīta. Atšķirība ir tā, ka ticībai vairs nav nekādas enerģijas. Bez enerģijas tai nepiemīt potenciāls darboties kā spēkam uz mūsu informācijas uztveri vai uzvedību.

Piemērs par Santa Klausu – pastāv divas pretrunīgas atšķirības mentālajā sistēmā – viena, ka Salavecis eksistē; otrā – Salavecis neeksistē. Atšķirība starp tām ir tajā, cik daudz enerģijas tajās ietilpst. Pirmajai ticībai patiesībā nav enerģijas (tā tika izvilkta laukā, tad, kad vēlāk bērnībā tika apjausts, ka Santa Klaus neeksistē); otrajai piemīt enerģija.

Noslēpums, lai izmainītu mūsu ticības, ir jāsaprot un konsekventi jātic, ka mēs patiešām nemainām mūsu ticības, bet mēs vienkārši transformējam enerģiju no viena koncepta uz citu konceptu – to, kuru mēs uzskatām par daudz noderīgāku, lai piepildītu mūsu vēlmes vai sasniegtu mūsu mērķus.

2. Visas aktīvās ticības prasa izpausmi. Ticības iedalās 2 pamatkategorijās: aktīvās un neaktīvās. Aktīvās ticības ir enerģizētas; tām ir pietiekoša enerģija, lai iedarbotos kā spēkam uz mūsu informācijas uztveri un uzvedību. Neaktīva ticība – ticība, kurai dēļ jebkāda skaita iemesliem vairs nepiemīt enerģija vai piemīt tik neliela enerģija, kura vairs nav spējīga iedarboties kā spēks uz to kā mēs uztveram informāciju vai izpaužam sevi.

Piemēram, ja es ticu, ka pastāv kaut kas slikts/ nepareizs – nav obligāti domāt par šīm idejām pirms šis jautājums sev uzdots, bet momentā, kad tas ir izdarīts, manas ticības par šīm problēmām momentāni izvirzās apziņas domāšanas procesa priekšplānā. Sekojoši, tās it kā pieprasa, lai tiktu sadzirdētas.

Bet kas notiek tad, kad viena vai vairākas no mūsu ticībām ir konfliktā ar mūsu nodomiem, mērķiem, sapņiem, vēlmēm? Šādas konflikta pastāvēšana var atstāt dziļu ietekmi uz mūsu treidingu. Kā jau tika minēts, ticības rada atšķirības/ īpatnības par to kā ārējā vide var sevi paust. Atšķirības pēc definīcijas ir robežas. Cilvēka apziņa, no otras puses, šķiet ir lielāka nekā kopējā summa tam, kam mēs esam iemācījušies ticēt. Dotais ‘lielāka nekā’ dod mums spēju domāt jebkurā virzienā, kuru mēs izvēlamies vienalga vai nu iekšpus vai ārpus mūsu ticībām. Domāšana ārpus ticībām parasti tiek dēvēta par kreatīvo domāšanu. Kreativitāte šķiet ir bezgalīga un bez robežām.

Katrs atklājums, izgudrojums cilvēces evolūcijā ir dzimis cilvēku prātos, kuri bijuši gatavi domāt ārpus robežām, ko diktējis tas, kam mēs esam iemācījušies ticēt.

Ticības eksistē mūsu mentālajā vidē no to dzimšanas momenta līdz momentam, kad mēs nomirstam – ja vien, mēs apzināti nesperam kādus soļus, lai deaktivizētu šīs ticības.

Spēja „saredzēt” un konsekventi zināt, ka situācija nav bīstama, bet tajā pat laikā mēs sajūtoties imobilizētiem dēļ bailēm – var būt diezgan grūti, ja mēs nesaprotam, ka tam ko mēs atklājam kreatīvās domāšanas rezultātā vai aptveram to no netīšas pieredzes nebūt var nepiemist pietiekami daudz enerģijas, lai tas kļūtu par dominējošu spēku mūsu mentālajā vidē. Citiem vārdiem, mūsu jaunajai atpazīstamībai vai atklājumam var būt visai pietiekami liela enerģija, lai tā darbotos kā uzticams spēks mūsu informācijas uztverē/ percepcijā, tādējādi liekot mums uztvert iespējas, kas citādi var būt neredzamas, BET tai var nebūt pietiekami ietekmīgs spēks, lai iedarbotos uz mūsu uzvedību. Jāatzīmē, ka lai reāli darbotos vai paustu sevi ir nepieciešama lielāka enerģija nekā tad, kad vienkārši kaut kas tiek apskatīts/ uztverts. No otras puses, jaunā atklāsme uzreiz un bez pūlēm kļūst dominējošs spēks, ja jau mums iepriekš iekšienē nekas tāds nepastāv, kas var konfliktēt ar jauno atklājumu. Bet ja eksistē konfliktējošas ticības un mēs neesam gatavi deaktivizēt konfliktējošos spēkus (pielikt pūles), it īpaši ja tās ir negatīvi lādētas, TAD rīkojoties uz to, ko mēs esam atklājuši, galarezultātā būs cīņa.

Tas, kas tikko tika aprakstīts ir psiholoģiskā dilemma, kas patiesībā katram treiderim ir jāatrisina. Pieņemsim, ka mums ir stipra izpratne par varbūtību raksturu un, tā rezultātā, mēs ‘zinām’, ka nākošais darījums ir vienkārši cits darījums kopējā darījumu sērijā, kuram ir varbūtējs iznākums. Tomēr, ja mēs vēl joprojām baidāmies veikt nākošo darījumu vai vēl iespaidojamies no vairākām ar bailēm saistītām treidinga kļūdām - ATCERIES, KA to baiļu pamatcēlonis ir potenciālās tirgus informācijas definēšana un interpretēšana kā draudīga, bīstama. Kas ir iemesls tam, ka potenciāli varam interpretēt tirgus informāciju kā draudošu? MŪSU EKSPEKTĀCIJAS! Kad tirgus ģenerē informāciju, kas neatbilst tam, ko esam gaidījuši – upticki un downticki iegūst nelabvēlīgu, draudīgu kvalitāti (kļūst negatīvi lādēti). Sekojoši, mēs izjūtam bailes, stresu un nožēlu, vilšanos. Un kas ir pamatcēlonis mūsu ekspektācijām? MŪSU TICĪBAS!

Un ja arī ticību būtība tiek izprasta un tik un tā treidingā tiek izjusti negatīvi prāta stāvokļi, tad var pieņemt, ka pastāv konflikts starp to, ko mēs „zinām” par varbūtējiem darījumu iznākumiem un jebkādām citām ticībām mentālajā vidē, kuras argumentē, pārliecina par kaut ko citu (tās prasa savu izpausmi). Jāatceras, ka visas aktīvās ticības prasa izpausmi, pat ja mēs to nevēlamies. Lai domātu varbūtībās, mums ir jātic, ka katrs moments tirgū ir unikāls vai, precīzāk, katrai priekšrocībai (edge) piemīt unikāls iznākums.

Kad funkcionālā līmenī tiek ticēts, ka katrai tirgus priekšrocībai ir unikāls iznākums (tas nozīmē, ka tā ir dominējošā ticība bez jebkādas citas ticības, kas pierāda kaut ko atšķirīgu), tad tiks piedzīvots tāds prāta statuss, kas ir brīvs no bailēm, stresa un vilšanās, kad tiek veikti darījumi. Tad, kad tiek ticēts tam, ka mēs nezinām to, kas notiks tuvākajā nākotnē, tad tieši ko mēs sagaidām no tirgus? Ja atbilde būs ‘Es nezinu’, tad mums ir pilnīga taisnība.

Ja tiek ticēts, ka kaut kas notiks un, ka mums nav nepieciešams zināt tieši kas notiksies, lai pelnītu naudu, tad kur gan pastāvēs potenciāls definēt un interpretēt tirgus informāciju kā draudošu un sāpīgu? Ja atbilde būs – ‘Tādas informācijas nav’ – tad mums atkal būs pilnīga taisnība.

Kamēr mēs aktīvi netrenēsim prātus, lai tirgū sagaidītu unikālus iznākumus, mēs turpināsim pieredzēt tikai to, ko mēs zinām un viss cits (pārējā informācija un iespējas, kas nav konsekventas ar to ko mēs zinām un gaidām) mums paies garām, neuztverts, neierēķināts, noliegts, izkropļots un uzbrūkošs. Tad, kad patiesi mēs ticam, ka mums nav jāzina, mēs sāksim domāt varbūtībās (no tirgus perspektīvas) un vairs nebūs iemesla kaut ko bloķēt, rēķināt, noliegt jebko, ko mums piedāvā tirgus par savu potenciālu kustēties kādā noteiktā virzienā.

Ja vēl nav pieredzētas tādas mentālās brīvības izjūtas treidingā, tad mums jāņem aktīva līdzdalība prāta trenēšanā, lai tas ticētu katra momentā unikalitātē un jādeaktivizē jebkuras citas ticības, kuras argumentē pretējo vai ko atšķirīgu. Jārada jaunas ticības un jāizskauj citas konfliktējošās. Tas ir tas noslēpums, lai sasniegtu konsekventus panākumus treidingā.

3. Ticības turpina darboties, neskatoties uz to vai mēs apzināmies to eksistenci mentālajā vidē. Citiem vārdiem, mums nav nepieciešams aktīvi atcerēties vai mums jābūt apzinātai pieejai jebkurai noteiktai ticībai, lai šī ticība darbotos kā spēks uz mūsu informācijas uztveri vai uzvedību. Grūti tam „noticēt”, ka kaut kas ko mēs nevaram atcerēties joprojām var ietekmēt mūsu dzīves. Bet, kad mēs par to domājam, daudz kas no tā, ko esam iemācījušies dzīves garumā ir saglabāts zemapziņas līmenī.

 

PAŠNOVĒRTĒJUMS UN TREIDINGS

Pastāv milzīga plaisa starp to, cik daudz naudas mēs vēlamies priekš sevis, cik daudz naudas mēs uztveram kā pieejamu un cik daudz naudas mēs patiesībā esam vērti vai pelnījuši. Ja mums piemīt daudz vairāk pozitīvi lādētas enerģijas, kas vērstas un argumentē panākumus un labklājību nekā negatīvi lādētās enerģijas, kas pretojas tieši tām, tad mums jābūt pozitīvai pašnovērtējuma sajūtai. Vai, pretēji.

Patiesībā, tas var būt visai kompleksi – var pat aizņemt pāris gadus, lai veiktu pienācīgu mentālu darbu tās organizēt un sagrupēt. Ir jāzina, ka tas ir gandrīz neiespējami izaugt jebkurā sociālā vidē un neiegūt kādas negatīvi lādētas ticības, kas būs pretējas, pierādīs pret panākumiem vai lielas naudas akumulēšanu. Lielākā daļa no šīm paš-sabotāžas ticībām var būt sen jau aizmirstas un operē zemapziņas līmenī, bet fakts, ka mēs tās varam būt aizmirsuši nenozīmē to, ka tās ir deaktivizētas.

Kā mēs iegūstam paš-sabotāžas ticības? Par nelaimi, tas ir ekstremāli vienkārši. Piemēram: visizplatītākais veids – kad bērns iekļaujas kādā aktivitātē, ko vecāki vai skolotājs negrib, lai viņš to darītu un bērns netīšām sevi ievaino. Pieaugušo frāzes: ‘Tas ar tevi nebūtu noticis, ja to nebūtu pelnījis!’ vai ‘Tu mani neklausīji un skaties, kas tagad notika, Dievs tevi sodīja!’. Problēma ar tamlīdzīgiem apgalvojumiem ir tāda, ka pastāv potenciāls, ka bērns katru nākotnes ievainojumu vai neveiksmi asociēs ar šiem pašiem izteikumiem un līdz ar to, formēsies ticība, ka viņš ir nevērtīga persona, nav pelnījusi panākumus, laimi un mīlestību.

Jebkas par ko mēs jūtamies vainīgi – var atstāt pretējas sekas uz mūsu pašnovērtējuma sajūtu. Parasti vainas apziņa asociējas ar sliktu personu un daudzi cilvēki domā, ka slikti cilvēki ir jāsoda, vismaz noteikti nav jāapbalvo. Piemēram: dažās reliģijās pat bērniem tiek mācīts, ka nav labi, ja pieder daudz naudas.

Veidi, kādos izpaužas šīs zemapziņas paš-sabotāžas ticības treidingā parasti ir fokusa/ koncentrācijas zaudēšana, iztrūkums, kas rezultējas daudzās treidinga kļūdās, kā piemēram: veicot BUY – SELL operācijas vietā vai otrādi. Jeb arī ļaujot sev ieslīgt traucējošās blakus domās un lietās, kas liek mums pamest datora ekrānu un tikai atgriežoties atklāt to, ka palaists garām liels dienas darījums.

Tikpat maģiski kā nauda sāk ieplūst treidinga kontā, kad treideris ir „zonā”, tā tikpat viegli var izplūst laukā, ja treideris ir negatīvā „zonā”, kur neatrisinātas pašnovērtējuma problēmas mistiskā veidā sāk iedarboties uz viņa informācijas uztveri un uzvedību.

Tas nenozīmē, ka nepieciešams deaktivizēt katru ticību, kura ir pretrunā ar mūsu jebkad uzplaukstošo pozitīvo pašnovērtējuma sajūtu. Bet ir jāapzinās, ka pastāv šādas ticības un tad jāsper attiecīgi soļi treidinga režīmā, lai kompensētu tās, kad tās sāk izpausties.

 


Tirgus sesijas

Brīvdienas

 Sidneja Forex brīvdienas
 Tokija Forex brīvdienas
 Londona Forex brīvdienas
 Ņujorka Forex brīvdienas
laiks atjaunojās ar lapas refresh  

Jaunumi uz e-pastu

E-pasta adrese:

Piesakoties uz jaunumiem, Jūs saņemsiet ForexIT aktualitātes savā e-pastā.   © ForexIT      Kontakti       Forex      Augsta riska brīdīnājums   Biežāk uzdotie jautājumi      Jautājumi/ Kļūdu ziņojumi/ Ieteikumi